Homeopátiás orvosi ellátás

Az Európai Homeopátiás Bizottság (www.homeopathyeurope.org) felkérésére végzett felmérés szerint négyből három európai polgár hallott a homeopátiáról, és mintegy 30%-uk alkalmazza is magánál vagy családjában. A fő ok, ami miatt az európai polgárok a homeopátiához fordulnak, olyan krónikus állapotok kezelése, amelyben a konvencionális medicina – lenyűgöző fejlődése ellenére – nem képes gyógyulást, sőt tüneti javulást sem elérni. Mi több, az emberek egyre jobban aggódnak olyan dolgok miatt, mint például a konvencionális orvoslás technikai és személytelen jellege, a legtöbb gyógyszer súlyos mellékhatása és toxicitása, az antibiotikumokkal szemben egyre növekvő rezisztencia illetve a táplálékláncba bekerülő vegyületek.

Mások azért választják a homeopátiát, mert annak holisztikus szemlélete, a saját egyéni – egészséggel és élettel kapcsolatos – értékeiket, meggyőződésüket és filozófiai beállítottságukat tükrözi.

Az Európai Parlament kinyilvánította: „egyre szélesebb körben elterjedt álláspont, hogy a különböző kezelési módszerek és az egészséggel és betegséggel kapcsolatos szemléletek nem zárják ki egymást, sőt ellenkezőleg: egymást kiegészítve alkalmazhatók!”


Previous page: Homeopátiás orvosi rendelő
Következő oldal: Bemutatkozás